Trimteateret

ulrik rasmus BW

Studio 44 har utarbeidet brosjyremateriell i forskjellige versjoner og informasjonsplakater for Trimteateret. I tillegg har vi levert store fotografier for utsmykning i bedriftens lokaler. Hovedfokus er bevegelighet og en sunn kropp. Naturligvis!